Deltagarna samtycker till att de är bundna av dessa allmänna villkor (”allmänna villkor”). Information eller instruktioner som publicerats av Sonos, Inc. med postadressen 614 Chapala Street, Santa Barbara, CA 93101 eller dess helägda dotterbolag (kollektivt ”Sonos”) om kampanjen på www.sonos-welcome.com är del av villkoren.

Kampanjen

 1. Deltagarna kan använda en rabattkod som de får från Sonos (”rabattkod”) för att få 20 % rabatt på sina köp på sonos.com eller i Sonos-butiker. De kan också välja att istället få tillbaka 20 % av priset (”pengar tillbaka”) för köpet de gjort från auktoriserade Sonos-återförsäljare, antingen online eller i butik (”tredjepartsåterförsäljare”), i enlighet med villkoren (gemensamt ”kampanjen”).
 2. Kampanjen gäller bara utvalda produkter (enligt definitionen nedan). Utvalda produkter som köpts som del av någon annan kampanj är specifikt uteslutna från den här kampanjen.
 3. Rabattkoderna kan bara användas en gång.
 4. Kampanjen omfattar inte köp från icke-auktoriserade Sonos-återförsäljare.

Berättigande

 1. För att ha rätt att delta i kampanjen (”berättigad deltagare”) måste du (a) vara myndig i landet du är bosatt i, (b) vara slutkund, (c) ha fått ett mejl från Sonos som gäller kampanjen inom hundra (100) dagar från ditt första köp av en utvald produkt och (d) bo i ett av följande länder: Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Kanada, Nederländerna, Norge, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, USA, Österrike (”deltagande länder”).
 2. Företag får inte delta i den här kampanjen.
 3. Pengar ska betalas tillbaka via banköverföring och deltagarna måste ha ett bankkonto i landet de är bosatta i för att kunna få pengar tillbaka.
 4. Den berättigade deltagaren måste själv begära pengar tillbaka och kan inte använda sig av representanter, återförsäljare, tredje part eller göra det i grupp.

Utvalda Sonos-produkter

Följande Sonos-produkter ingår i kampanjen (var och en en ”utvald produkt”):

Utvalda produkter som ger rabatt: Alla produkter som erbjuds på Sonos.com eller i Sonos-butiker, förutom presentkort och förbättrade produkter.

Utvalda produkter som du kan begära tillbaka pengar för:

 • Sonos One
 • Play:1
 • Play:3
 • Play:5
 • Playbar
 • Playbase
 • Sub
 • Connect
 • Connect:Amp
 • Boost
 • Väggmonterad Playbar

Villkor

 1. Berättigade deltagare kan få 20 % rabatt på utvalda produkter som köps innan kl. 23.59 GMT den 8 maj 2018 på sonos.com eller i en Sonos-butik eller från deltagande återförsäljare. Perioden kan förlängas efter Sonos eget gottfinnande (”kampanjperioden”).

Erbjudande

 1. Deltagare som köpt utvalda produkter på sonos.com eller i Sonos-butik under kampanjperioden har bara rätt till en maxrabatt med varje rabattkod på följande belopp i deras lokala valuta: 200 USD, 250 CAD, 260 AUD, 160 GBP, 200 EUR, 1 650 SEK, 1 250 DKK, 1 620 NOK, 200 CHF. Rabattkoderna är engångskoder och kan inte användas tillsammans med andra rabatter eller kampanjer, inklusive att få tillbaka pengar från fler köp.
 2. Deltagare som köpt utvalda produkter från deltagande återförsäljare under kampanjperioden har rätt att begära pengar tillbaka till ett värde av 20 % av priset på den utvalda produkten. Maxbeloppet som kan återbetalas är följande i din lokala valuta: 200 USD, 250 CAD, 260 AUD, 160 GBP, 200 EUR, 1 650 SEK, 1 250 DKK, 1 620 NOK, 200 CHF.

Begära pengar tillbaka från utvalda produkter som köpts från deltagande återförsäljare

 1. Efter att ha köpt en utvald produkt måste deltagaren besöka www.sonos-welcome.com, fylla i formuläret och ladda upp en kopia på ett köpebevis i form av ett kvitto eller en faktura med specifika uppgifter om den utvalda produkten som köpts.
 2. Begäran och stöddokument måste mottas inom sex (6) veckor från datumet för det första mejlet från Sonos om kampanjen eller under perioden som förlängts av Sonos efter eget gottfinnande för att ha rätt att begära pengar tillbaka.
 3. Deltagarna kommer att få pengarna utbetalda via banköverföring från administratören inom 30 dagar efter att begäran har kontrollerats och validerats.
 4. Om en korrekt begäran inte anses ha skickats in kommer deltagaren att meddelas om detta via mejl och får chansen att tillhandahålla den begärda informationen inom sju (7) kalenderdagar efter mottaget mejl. Om inget svar mottas inom sju (7) kalenderdagar efter att mejlet skickats kommer begäran att ogiltigförklaras och deltagaren är inte längre berättigad till en återbetalning.
 5. En ofullständig begäran kommer att anses vara ogiltig. Sonos ansvarar inte för data som går förlorade, som fördröjs eller skadas under kommunikation eller när begäran överförs.

Sekretess och dataskydd

 1. Sonos sekretesspolicy gäller. Du finner den här.
 2. Uppgifterna och informationen som deltagarna anger när de deltar i kampanjen eller begär pengar tillbaka, kommer inte att användas i kampanjsyfte eller föras vidare till tredje part, annat än i de fall som anges i dessa villkor eller för att genomföra kampanjen, i enlighet med vad som anges i Sonos sekretesspolicy.

Allmänna villkor

 1. Sonos förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande när som helst dra in eller ändra kampanjen eller dessa villkor och att diskvalificera begäranden som de anser inte uppfyller dessa villkor.
 2. Sonos har rätt att, vid behov, vidta rimliga åtgärder för att skydda sig själva från bedrägliga eller ogiltiga begäranden inklusive, utan begränsning, att inhämta eller kräva ytterligare verifiering av köpebevis, liksom identitet, ålder och annan relevant information om en deltagare, neka pengar tillbaka eller avsluta kampanjen på grund av en orimlig mängd bedrägerier. Denna process kan innebära att Sonos delar information till tredje part.
 3. Opia Ltd, företagsnummer 06021170 med postadressen Priory House Pilgrims Court, Sydenham Road, Guildford, Surrey, GU1 3RX, Storbritannien ansvarar för administrationen för återbetalningen av en del av priset.
 4. Kampanjen regleras av engelsk lagstiftning och är underställd de engelska domstolarnas exklusiva jurisdiktion.

Hitta rätt Sonos för dig.

Utvalda produkter

Spåra begäran

Spåra statusen för din begäran genom att ange dess ID