Deltagarna godkänner dessa allmänna villkor (de Allmänna villkoren). Information eller anvisningar som publiceras av Sonos, Inc., med huvudkontor på 614 Chapala Street, Santa Barbara, CA 93101, USA, eller dess helägda dotterbolag (sammantaget Sonos) som gäller Kampanjen på www.sonos-welcome.com omfattas av de Allmänna villkoren.

Kampanjen

 1. Deltagare kan använda en rabattkod som de fått från Sonos (Rabattkoden) för att få 20 % rabatt på sonos.com eller i Sonos-butiken i New York (USA), eller få tillbaka 20 % av priset (Pengarna tillbaka) för köp som görs hos Sonos-auktoriserade återförsäljare, antingen online eller i butik (Deltagande återförsäljare), i enlighet med de Allmänna villkoren (sammantaget Kampanjen).
 2. Kampanjen gäller enbart Utvalda produkter (enligt definition nedan). Utvalda produkter som köps som en del av en annan kampanj omfattas inte av den här Kampanjen.
 3. Rabattkoderna kan bara användas en gång.
 4. Kampanjen omfattar inte köp från återförsäljare som inte är auktoriserade av Sonos.

Berättigande

 1. För att vara berättigad att delta i Kampanjen (Berättigad deltagare) måste du (a) vara en enskild myndig person i den jurisdiktion där du är bosatt, (b) vara en slutkund, (c) ha mottagit ett e-postmeddelande från Sonos angående Kampanjen och (d) vara bosatt i något av följande länder: Australien, Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Norge, Nederländerna, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien (Deltagande länder).
 2. Företag är undantagna från att delta i den här Kampanjen.
 3. Pengar tillbaka återbetalas via banköverföring och Deltagarna måste ha ett bankkonto i det land där de är bosatta för att kunna få Pengarna tillbaka.
 4. Berättigade deltagare måste själva begära Pengarna tillbaka och kan inte använda sig av representanter, återförsäljare, tredje part eller göra det i grupp.
 5. Deltagare som köpt Utvalda produkter från Deltagande återförsäljare under Kampanjperioden och som returnerar sina Utvalda produkter är inte längre berättigade till Pengarna tillbaka.

Utvalda Sonos-produkter

Följande Sonos-produkter omfattas av den här Kampanjen (var och en av dessa är en Utvald produkt):

Utvalda produkter som berättigar till rabatt: Alla produkter som erbjuds på Sonos.com och i Sonos-butiker, förutom presentkort, renoverade produkter, Sonos-produkter i begränsad eller särskild upplaga, högtalarpaket och Sonos-produkter som måste förbeställas.

Utvalda produkter som berättigar till Pengarna tillbaka:

 • Sonos One;
 • Play:1;
 • Play:3;
 • Play:5;
 • Playbar;
 • Playbase;
 • Sub;
 • Connect;
 • Connect:Amp;
 • Amp
 • Takhögtalare (par)
 • Vägghögtalare (par)
 • Utomhushögtalare (par)
 • Boost
 • Beam.

Villkor

 1. Berättigade deltagare kan få 20 % rabatt på köp – upp till den Rabattgräns som definieras i klausul 10 och 11 nedan – av Utvalda produkter som görs mellan 00.01 GMT den 3 juni 2019 och 23.59 GMT den 21 juni 2019 på sonos.com, i en Sonos-butik eller hos en Deltagande återförsäljare, eller under en längre tidsperiod om erbjudandets giltighetstid förlängs av Sonos enligt eget gottfinnande (Kampanjperioden).

Erbjudande

 1. Deltagare som köpt Utvalda produkter på sonos.com eller i en Sonos-butik under Kampanjperioden har rätt till en rabatt på upp till följande maxbelopp i deras lokala valuta för varje Rabattkod: 260 AUD, 160 GBP, 200 EUR, 1 650 SEK, 1 250 DKK, 1 620 NOK, 200 CHF (Rabattgräns). Rabattkoderna kan bara användas en gång och går inte att kombinera med andra rabatter eller kampanjer, inklusive erbjudandet om Pengarna tillbaka.
 2. Deltagare som köpt Utvalda produkter från Deltagande återförsäljare under Kampanjperioden har rätt att begära Pengarna tillbaka till ett värde av 20 % av priset som betalats för de Utvalda produkterna, upp till följande maxbelopp i deras lokala valuta för Pengarna tillbaka: 260 AUD, 160 GBP, 200 EUR, 1 650 SEK, 1 250 DKK, 1 620 NOK, 200 CHF (Rabattgräns).

Process för Deltagare som köpt Utvalda produkter från Deltagande återförsäljare

 1. Efter köpet av Utvalda produkter måste Deltagarna besöka www.sonos-welcome.com, fylla i formuläret och ladda upp en kopia av köpebeviset i form av ett kvitto eller en faktura som visar vilka Utvalda produkter som köpts.
 2. Formuläret och styrkande handlingar måste vara Sonos tillhanda inom trettio (30) dagar efter inköpsdatumet för den Utvalda produkten inom Kampanjperioden, eller under en längre tidsperiod om tiden för att vara berättigad till Pengarna tillbaka förlängs av Sonos efter eget gottfinnande. Begäran om utbetalning som skickats in efter den 21 juli 2019 är inte giltiga.
 3. Deltagarna kommer att få pengarna utbetalda via banköverföring från administratören inom 30 dagar efter det att begäran har kontrollerats och validerats.
 4. Om begäran inte anses ha skickats in korrekt kommer Deltagaren att meddelas om detta via e-post och få möjlighet att tillhandahålla kompletterande uppgifter inom sju (7) kalenderdagar efter mottagandet av e-postmeddelandet. Om inget svar tas emot inom sju (7) kalenderdagar efter e-postmeddelandets avsändningsdatum kommer begäran att markeras som ogiltig och Deltagaren kommer inte längre vara berättigad till att få Pengarna tillbaka.
 5. En ofullständig begäran kommer att anses ogiltig. Sonos ansvarar inte för data som förloras, fördröjs eller skadas under kommunikation eller när begäran överförs.

Sekretess och dataskydd

 1. Sonos sekretesspolicy, som finns tillgänglig här, gäller.
 2. Uppgifter och information som tillhandahålls av Deltagarna när de deltar i Kampanjen eller begär Pengarna tillbaka kommer inte att användas för något annat ändamål än vad som beskrivs i dessa Allmänna villkor, Sonos sekretesspolicy eller i samband med genomförandet av Kampanjen.

Allmänna villkor

 1. Sonos förbehåller sig rätten att när som helst och enligt eget gottfinnande dra tillbaka eller ändra Kampanjen eller dessa Allmänna villkor, samt att ogiltigförklara begäranden som de anser inte uppfyller dessa Allmänna villkor.
 2. Sonos har rätt att, vid behov, vidta rimliga åtgärder för att skydda sig själva från bedrägliga eller ogiltiga begäranden inklusive, men inte begränsat till, inhämta eller kräva ytterligare verifikation av köpebevis, liksom identitet, ålder och andra relevanta uppgifter om en Deltagare, neka Pengarna tillbaka eller avsluta Kampanjen på grund av en orimlig mängd bedrägerier. Denna process kan innebära att Sonos delar information med tredje part.
 3. Opia Ltd, organisationsnummer 06021170, med huvudkontor på Priory House Pilgrims Court, Sydenham Road, Guildford, Surrey, GU1 3RX, Storbritannien, ansvarar för administrationen av Pengarna tillbaka.
 4. Kampanjen regleras av engelsk lagstiftning och engelska domstolar har exklusiv jurisdiktion.

Spåra begäran

Spåra statusen för din begäran genom att ange dess ID