Deltakere samtykker i disse vilkårene («vilkårene»). Alle opplysninger eller instruksjoner om kampanjen som er publisert på www.sonos-welcome.com av Sonos Inc., med registrert kontoradresse; 614 Chapala Street, Santa Barbara, CA 93101, USA, eller datterselskaper som er heleid av Sonos Inc. (samlet kalt «Sonos»), er en del av vilkårene.

Kampanjen

 1. Deltakerne kan bruke en rabattkode fra Sonos («rabattkoden») for å få 20 % rabatt på kjøp fra sonos.com eller en butikk drevet av Sonos i New York (USA), eller en rabatt på 20 % i form av tilbakebetaling («cashback») ved kjøp hos autoriserte Sonos-forhandlere på nett eller i butikk («tredjepartsforhandlere»), underlagt vilkårene (samlet kalt «kampanjen»).
 2. Kampanjen gjelder bare for kvalifiserte produkter (som definert nedenfor). Produkter som kjøpes som en del av en annen kampanje, er utelukket fra denne kampanjen.
 3. Rabattkoder kan bare brukes én gang.
 4. Kjøp fra ikke-autoriserte Sonos-forhandlere kvalifiserer ikke for denne kampanjen.

Kvalifikasjon

 1. For at du skal kvalifisere for å delta i kampanjen («kvalifisert deltaker») må du (a) være en privatperson over myndighetsalder i din bostedsjurisdiksjon, (b) være en sluttbrukerkunde, (c) ha mottatt en e-post fra Sonos om produktene i kampanjen og (d) være bosatt i ett av følgende land: Australia, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italia, Nederland, Norge, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tyskland, Østerrike («deltakerlandene»).
 2. Bedrifter kan ikke delta i denne kampanjen.
 3. Rabatt i form av tilbakebetaling (cashback) vil bli betalt med bankoverføring, og deltakerne må ha en bankkonto i bostedslandet for å kunne motta den.
 4. Kvalifiserte deltakere må selv sende et krav. Kravet må ikke sendes gjennom agenter, forhandlere, videreselgere, tredjeparter eller som del av en gruppe.
 5. Deltakere som kjøpte kvalifiserende produkter i løpet av kampanjeperioden fra deltakende forhandlere, og som returnerer sine kvalifiserende produkter, kvalifiserer ikke lenger til rabatt i form av tilbakebetaling.

Kvalifiserende Sonos-produkter

Følgende Sonos-produkter kvalifiserer for denne kampanjen (hvert av dem er et «kvalifiserende produkt»):

Produkter som kvalifiserer for rabatt: Alle produkter som tilbys på Sonos.com og hos Sonos-forhandlere, med unntak av gavekort, ombyggede produkter, begrensede utgaver og spesialutgaver av SONOS-produkter, høyttalerpakker og SONOS-produkter som er tilgjengelig for forhåndsbestilling.

Produkter som kvalifiserer for rabatt i form av tilbakebetaling (cashback):

 • Sonos One;
 • Play:1;
 • Play:3;
 • Play:5;
 • Playbar;
 • Playbase;
 • Sub;
 • Connect;
 • Connect:Amp;
 • Amp
 • In-Ceiling-høyttalere (par)
 • In-Wall-høyttalere (par)
 • Outdoor-høyttalere (par)
 • Boost eller
 • Beam

Vilkår

 1. Kvalifiserende deltakere kan få 20 % avslag på kjøp – opptil avslagsgrensen som er definert under nedenstående punkt 10 og 11 – av kvalifiserende produkter som er gjort mellom 00.01 GMT 3. juni 2019 og 11.59 GMT 21. juni 2019 på sonos.com eller i en Sonos-drevet butikk eller fra en deltakende forhandler, eller i en periode som Sonos etter eget ønske måtte utvide den med («kampanjeperioden»).

Tilbud

 1. Deltakere som har kjøpt ett eller flere kvalifiserte produkter på sonos.com eller i en Sonos-butikk i løpet av kampanjeperioden, har bare rett til en maksimal rabatt med hver rabattkode. Den maksimale rabatten i forskjellige valutaer er som følger: AUD 260, GBP 160, EUR 200, SEK 1650, DKK 1250, NOK 1620, CHF 200 («avslagsgrense»). Rabattkoder kan bare brukes én gang og kan ikke kombineres med noen som helst annen rabatt eller kampanje.
 2. Deltakere som har kjøpt ett eller flere kvalifiserte produkter fra en deltakende forhandler i løpet av kampanjeperioden, har rett til å søke om tilbakebetaling (cashback) tilsvarende 20 % av kjøpsprisen som er betalt, opptil den maksgrensen som er fastsatt for ens lokale valuta. Maksimalt beløp for rabatt i form av tilbakebetaling (cashback) er: AUD 260, GBP 160, EUR 200, SEK 1650, DKK 1250, NOK 1620, CHF 200 («avslagsgrense»).

Registrering for deltakere som har kjøpt kvalifiserte produkter fra deltakende forhandlere

 1. Etter kjøpet av ett eller flere kvalifiserte produkter må deltakerne gå til www.sonos-welcome.com, fylle ut kravskjemaet og laste opp en kopi av kjøpsbeviset i form av kvittering eller faktura.
 2. Krav og støttende dokumenter må mottas innen tretti – 30 – dager etter kjøpsdatoen for det kvalifiserende produktet i løpet av kampanjeperioden eller en forlenget periode som Sonos etter eget ønske måtte utvide den med for å muliggjøre tilbakebetaling (cashback). Krav mottatt etter 21. juli 2019 er ugyldige.
 3. Deltakerne vil motta rabatten i form av tilbakebetaling (cashback) ved bankoverføring fra administratoren innen 30 dager etter at søknaden er godkjent.
 4. Dersom søknaden blir ansett som mangelfull, blir deltakeren varslet om dette per e-post, hvor deltakeren får tilbud om å oppgi all påkrevd informasjonen innen syv – 7 – kalenderdager etter at e-posten er mottatt. Hvis svar ikke mottas innen syv – 7 – kalenderdager etter at e-posten er sendt, skal søknaden anses som ugyldig, og deltakeren vil ikke lenger være berettiget til å motta rabatten i form av tilbakebetaling (cashback).
 5. Ufullstendige krav blir ansett for å være ugyldige. Sonos er ikke ansvarlig for tapte, forsinkede eller skadde data som følge av kommunikasjon eller overføring av søknader.

Personvern og databeskyttelse

 1. Sonos’ personvernerklæring, som er tilgjengelig her, gjelder.
 2. Bortsett fra det som er angitt i disse vilkårene og i personvernerklæringen, i tillegg til det formål å gjennomføre kampanjen, vil detaljene og informasjonen som deltakerne har gitt ved kampanjeregistreringen eller i søknaden om rabatt i form av tilbakebetaling (cashback), ikke brukt til noen andre formål.

Generelle vilkår

 1. Sonos forbeholder seg retten til etter eget skjønn og til enhver tid å kunne trekke tilbake eller endre kampanjen eller disse generelle vilkårene og i tillegg diskvalifisere søknader som ikke anses å overholde disse vilkårene.
 2. Sonos forbeholder seg retten til å foreta alle handlinger som ansees som rimelige for å beskytte seg mot falske eller ugyldige søknader, inkludert, men ikke begrenset til, å generere eller kreve ytterligere verifikasjon av kjøpsbevis samt identitet, alder og andre relevante opplysninger om en deltaker, nekte en rabatt i form av tilbakebetaling (cashback) eller avslutte kampanjen på grunn av utbredt svindel. Denne prosessen kan innebære at Sonos deler informasjon med tredjeparter.
 3. Opia Ltd. med selskapsnummer 06021170 og registrert kontoradresse Prior House Pilgrims Court, Sydenham Road, Guildford, Surrey, GU1 3RX, UK, er ansvarlige for administreringen av rabatten i form av tilbakebetaling (cashback).
 4. Kampanjen er regulert av engelsk lov og er underlagt engelske domstolers eksklusive jurisdiksjon.

Søknadstracker

Sjekk statusen til søknaden din ved å angi søknads-ID.