Deltakerne godtar å være bundet av disse vilkårene og betingelsene («Vilkår og betingelser»). Alle opplysninger eller instruksjoner om kampanjen som er publisert på www.sonos-welcome.com av Sonos Inc., med registrert kontoradresse; 614 Chapala Street, Santa Barbara, CA 93101, USA, eller Sonos Inc. sine heleide datterselskaper (samlet kalt «Sonos»), er en del av vilkårene og betingelsene.

Kampanjen

 1. Deltakerne kan bruke en rabattkode mottatt fra Sonos («rabattkoden») for å få 20 % rabatt på kjøp fra sonos.com eller en Sonos-butikk, eller for å motta 20 % rabatt i form av tilbakebetaling (cashback) ved kjøp fra autoriserte Sonos-forhandlere på nett eller i butikk («tredjeparts forhandlere»), underlagt vilkårene og betingelsene (samlet: «kampanjen»).
 2. Kampanjen gjelder kun for kvalifiserte produkter (som definert nedenfor). Produkter som kjøpes som en del av en annen kampanje, er ekskludert fra denne kampanjen.
 3. Rabattkoder kan kun brukes én gang.
 4. Kjøp fra ikke-autoriserte Sonos-forhandlere kvalifiserer ikke for denne kampanjen.

Kvalifiserte deltakere

 1. For å være kvalifisert til å delta i kampanjen («kvalifisert deltaker») må du (a) være en privatperson over myndighetsalder i din bosteds jurisdiksjon, (b) være sluttbrukerkunde, (c) ha mottatt en e-post fra Sonos vedrørende kampanjen innen ett hundre (100) dager etter ditt første kjøp av et eller flere kvalifisert(e) produkt og (d) være bosatt i ett av følgende land: Australia, Østerrike, Belgia, Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Norge, Nederland, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia eller USA («deltakerlandene").
 2. Bedrifter kan ikke delta i denne kampanjen.
 3. Rabatt i form av tilbakebetaling (cashback) vil bli betalt via bankoverføring, og deltakerne må inneha en bankkonto i bostedslandet for å kunne motta den.
 4. Kvalifiserte deltakere må selv sende en søknad. Søknaden må ikke sendes via agenter, forhandlere, videreselgere, tredjeparter eller som del av en gruppe.

Kvalifiserte Sonos-produkter

Følgende Sonos-produkter kvalifiserer for denne kampanjen (hvert av dem er et «kvalifisert produkt»):

Produkter som kvalifiserer for rabatt: Alle produkter som tilbys på Sonos.com og hos Sonos-forhandlere, unntatt gavekort og Refurbished-produkter.

Produkter som kvalifiserer for rabatt i form av tilbakebetaling (cashback):

 • Sonos One;
 • Play:1;
 • Play:3;
 • Play:5;
 • Playbar;
 • Playbase;
 • Sub;
 • Connect;
 • Connect:Amp;
 • Boost; eller
 • Playbar med veggmonteringsløsning

Vilkår

 1. Kvalifiserte deltakere kan få 20 % rabatt på kjøp av kvalifisert(e) produkt som utføres før kl. 11.59 GMT den 8. mai 2018, på sonos.com i en Sonos-butikk eller fra en deltakende forhandler, eller så lenge som Sonos eventuelt velger å utvide perioden etter eget skjønn («kampanjeperioden»).

Tilbud

 1. Deltakere som har kjøpt et eller flere kvalifisert(e) produkt på sonos.com eller i en Sonos-butikk i løpet av kampanjeperioden har kun rett til en maksimal rabatt med hver rabattkode. Den maksimale rabatten i ulike valutaer er som følger: USD 200, CAD 250, AUD 260, GBP 160, EUR 200, SEK 1 650, DKK 1 250, NOK 1 620 eller CHF 200. Rabattkoder kan kun brukes én gang og kan ikke kombineres med andre rabatter eller kampanjer, innbefattet rabatt i form av tilbakebetaling (cashback).
 2. Deltakere som har kjøpt et eller flere kvalifisert(e) produkt fra en deltakende forhandler i løpet av kampanjeperioden, har rett til å søke om tilbakebetaling (cashback) tilsvarende 20 % av kjøpsprisen som er betalt, opptil den maksgrensen som er fastsatt for ens lokale valuta. Maksimalt beløp for rebatt i form av tilbakebetaling (cashback) er: USD 200, CAD 250, AUD 260, GBP 160, EUR 200, SEK 1 650, DKK 1 250, NOK 1 620 eller CHF 200.

Registrering for deltakere som har kjøpt kvalifisert(e) produkt fra deltakende forhandlere

 1. Etter å ha kjøpt et eller flere kvalifisert(e) produkt må deltakerne gå til www.sonos-welcome.com, fylle ut søknadsskjemaet og laste opp en kopi av kjøpsbeviset (kvittering/faktura) som inneholder opplysninger om det spesifikke kvalifiserte kjøpet.
 2. For å være berettiget til å motta en rabatt i form av tilbakebetaling (cashback), må ens søknad og støttedokumenter være mottatt innen seks (6) uker fra dato for første kommunikasjon om kampanjen fra Sonos via e-post, eller så lenge som Sonos velger å utvide perioden etter eget skjønn.
 3. Deltakerne vil motta rabatten i form av tilbakebetaling (cashback) ved bankoverføring fra administratoren innen 30 dager etter at søknaden er godkjent.
 4. Dersom søknaden blir ansett som mangelfull, vil deltakeren bli varslet om dette via e-post og få tilbud om å oppgi all påkrevd informasjonen innen syv (7) kalenderdager etter at e-posten er mottatt. Hvis svar ikke mottas innen syv (7) kalenderdager etter at e-posten er sendt, skal søknaden anses som ugyldig, og deltakeren vil ikke lenger være berettiget til å motta rebatten i form av tilbakebetaling (cashback).
 5. Ufullstendige søknader anses som ugyldige. Sonos er ikke ansvarlig for tapte, forsinkede eller skadede data som følge av kommunikasjon eller overføring av søknader.

Personvern og databeskyttelse

 1. Sonos sine retningslinjer for personvern gjelder. Disse er tilgjengelige her.
 2. Hvis ikke angitt i disse vilkårene og betingelsene, beskrevet i Sonos sin personvernerklæring, eller til det formål å gjennomføre kampanjen, vil detaljene og informasjonen som deltakerene har gitt ved kampanjeregistreringen eller i søknaden om rebatt i form av tilbakebetaling (cashback), ikke bli brukt til noen andre formål.

Generelle vilkår

 1. Sonos forbeholder seg retten til etter eget skjønn og til enhver tid å tilbakekalle eller endre kampanjen eller disse vilkårene, og diskvalifisere søknader som ikke anses som å overholde disse vilkårene og betingelsene.
 2. Sonos skal ha rett til å foreta alle handlinger som ansees som rimelige, for å beskytte seg mot falske eller ugyldige søknader, inkludert, men ikke begrenset til å generere eller kreve ytterligere verifikasjon av kjøpsbevis, samt identitet, alder og andre relevante opplysninger om en deltaker, nekte en rabatt i form av tilbakebetaling (cashback) eller avslutte kampanjen på grunn av utbredt svindel. Denne prosessen kan innebære at Sonos deler informasjon med tredjeparter.
 3. Opia Ltd. med selskapsnummer 06021170 og registrert kontoradresse Priory House Pilgrims Court, Sydenham Road, Guildford, Surrey, GU1 3RX, UK, er ansvarlige for administreringen av rebatten i form av tilbakebetaling (cashback).
 4. Kampanjen er regulert av engelsk lov og er underlagt engelske domstolers eksklusive jurisdiksjon.

Finn din Sonos-løsning.

Kjøp som kvalifiserer

Søknadstracker

Sjekk statusen til søknaden din ved å angi søknads-ID.