Deelnemers gaan akkoord met deze algemene voorwaarden (de 'algemene voorwaarden'). Alle informatie en aanwijzingen die over de actie worden gepubliceerd door Sonos, Inc., gevestigd te 614 Chapala Street, Santa Barbara, CA 93101 in de VS of volledige dochterondernemingen hiervan (gezamenlijk 'Sonos') op www.sonos-welcome.com maken onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

De actie

 1. Deelnemers kunnen de ontvangen Sonos kortingscode (de 'kortingscode') gebruiken voor een korting van 20% op hun aankoop op sonos.com of voor een cashback van 20% op aankopen die zijn gedaan bij geautoriseerde Sonos-dealers, online of in een winkel ('deelnemende dealers'), waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn (gezamenlijk de 'actie').
 2. De actie geldt alleen voor actieproducten (zoals hierna omschreven). Actieproducten die als onderdeel van een andere actie zijn gekocht, worden nadrukkelijk van deze actie uitgesloten.
 3. Kortingscodes zijn eenmalig te gebruiken.
 4. Aankopen van niet-geautoriseerde wederverkopers van Sonos komen niet in aanmerking voor deze actie.

Wie komen in aanmerking voor de actie?

 1. Om voor deze actie in aanmerking te komen (een 'in aanmerking komende deelnemer'), moet je (a) een individueel persoon zijn die meerderjarig is volgens het rechtsgebied waarvan je ingezetene bent, (b) een eindklant zijn, (c) een e-mail hebben ontvangen van Sonos over de actie en (d) in een van de volgende landen wonen: Australië, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Noorwegen, Nederland, Oostenrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden of Zwitserland (de 'deelnemende landen').
 2. Bedrijven zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.
 3. Cashbacks worden per bankoverschrijving uitbetaald en deelnemers moeten in het land waarin zij gevestigd zijn een bankrekening hebben om de cashback te kunnen ontvangen.
 4. Een claim moet door de in aanmerking komende deelnemer zelf worden ingediend en mag niet via vertegenwoordigers, dealers, wederverkopers, derden of in bulk worden ingediend.
 5. Deelnemers die tijdens de actieperiode een of meerdere actieproduct(en) kopen van deelnemende dealers en hun actieproduct retourneren, komen niet langer in aanmerking voor een cashback.

Sonos-actieproducten

De volgende Sonos-producten maken onderdeel uit van deze actie (allemaal 'actieproducten'):

Actieproducten die in aanmerking komen voor korting: Alle producten die worden aangeboden op Sonos.com en in door Sonos geëxploiteerde winkels, exclusief giftcards, gereviseerde producten, limited en special editions van Sonos-producten, speakersets en Sonos-producten die gereserveerd kunnen worden.

Actieproducten die in aanmerking komen voor een cashback:

 • Sonos One;
 • Play:1;
 • Play:3;
 • Play:5;
 • Playbar;
 • Playbase;
 • Sub;
 • Connect;
 • Connect:Amp;
 • Amp
 • In-Ceiling speaker (set)
 • In-Wall speaker (set)
 • Outdoor-speaker (set)
 • Boost of
 • Beam

Periode

 1. In aanmerking komende deelnemers kunnen 20% korting krijgen op hun aankoop - tot het maximum dat staat gedefinieerd in artikel 10 en 11 hieronder - van een of meerdere actieproducten die gedaan werd tussen 00.01 uur GMT op 3 juni 2019 en 11.59 uur GMT op 21 juni 2019 op sonos.com of in een door Sonos geëxploiteerde winkel of bij een deelnemende dealer, of zoveel later als de periode eventueel naar eigen inzicht wordt verlengd door Sonos (de 'actieperiode').

Aanbieding

 1. Deelnemers die tijdens de actieperiode een of meerdere actieproducten hebben aangeschaft op sonos.com of bij een door Sonos geëxploiteerde winkel hebben voor elke kortingscode recht op korting in de lokale valuta tot een maximumbedrag van: AUD 260, GBP 160, EUR 200, SEK 1.650, DKK 1.250, NOK 1.620, CHF 200 (het 'maximum'). De kortingscodes gelden eenmalig en kunnen niet worden gecombineerd met andere kortingen of acties, waaronder de cashback.
 2. Deelnemers die tijdens de actieperiode een of meerdere actieproduct(en) hebben aangeschaft bij deelnemende dealers hebben recht op een cashback van 20% van de prijs die is betaald voor het actieproduct/de actieproducten, tot een maximaal bedrag in de lokale valuta ter hoogte van: AUD 260, GBP 160, EUR 200, SEK 1.650, DKK 1.250, NOK 1.620, CHF 200 (het 'maximum').

Deelnamevoorwaarden voor deelnemers die een actieproduct hebben aangeschaft bij een deelnemende dealer

 1. Na aankoop van het actieproduct/de actieproducten, moeten deelnemers op www.sonos-welcome.com het claimformulier invullen en een kopie van hun aankoopbewijs uploaden, in de vorm van een bon of factuur waarop is gespecificeerd welke actieproducten zijn aangeschaft.
 2. Om in aanmerking te komen voor een cashback, moeten claims en aanvullende documenten worden ontvangen binnen dertig (30) dagen na de aankoopdatum van het actieproduct binnen de actieperiode, of zoveel later als de periode eventueel naar eigen inzicht wordt verlengd door Sonos. Claims die worden ingediend na 21 juli 2019 zijn niet geldig.
 3. De cashback wordt na goedkeuring van de claim binnen 30 dagen via bankoverschrijving naar deelnemers overgemaakt.
 4. Als de claim niet correct is ingediend of als er gegevens ontbreken, wordt de deelnemer hiervan per e-mail op de hoogte gesteld en heeft deze de mogelijkheid om de vereiste informatie alsnog binnen zeven (7) kalenderdagen na ontvangst van de e-mail in te dienen. Als binnen zeven (7) kalenderdagen na het verzenden van de e-mail geen reactie volgt, wordt de claim als ongeldig aangemerkt en komt de deelnemer niet langer in aanmerking voor de cashback.
 5. Onvolledige claims worden als ongeldig aangemerkt. Sonos is niet aansprakelijk voor gegevens die tijdens communicatie of overdracht verloren gaan, vertraging oplopen of beschadigd raken.

Privacy en gegevensbescherming

 1. De Sonos-privacyverklaring, hier te vinden, is van toepassing.
 2. Behalve zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden, beschreven in de privacyverklaring van Sonos of zoals nodig is voor uitvoering van de actie, worden de gegevens en informatie die de deelnemer verstrekt bij deelname aan de actie of bij het claimen van de cashback nooit voor andere doeleinden gebruikt.

Algemene voorwaarden

 1. Sonos behoudt zich het recht voor om te allen tijde naar eigen inzicht de actie of deze algemene voorwaarden in te trekken of te wijzigen en om claims af te wijzen die Sonos niet in overeenstemming met deze algemene voorwaarden acht.
 2. Sonos heeft, indien noodzakelijk, het recht om in redelijkheid stappen te ondernemen om zich te beschermen tegen frauduleuze of ongeldige claims, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, het genereren van of verzoeken om nadere verificatie van het aankoopbewijs, evenals de identiteit, leeftijd en andere relevante gegevens van de deelnemer, om een cashback te weigeren of om de actie te beëindigen op grond van het overmatig optreden van fraude. Dit proces kan inhouden dat Sonos informatie met derden deelt.
 3. Opia Ltd, ondernemingsnummer 06021170, gevestigd te Priory House Pilgrims Court, Sydenham Road, Guildford, Surrey, GU1 3RX, Verenigd Koninkrijk, is verantwoordelijk voor het toekennen van de cashback.
 4. De actie valt onder het Engelse recht en valt uitsluitend onder de bevoegdheid van Engelse rechtbanken.

Claimtracker

Volg de voortgang van je claim door je claim-ID in te voeren